Ouderbetrokkenheid (leerjaar 6)

 

De opdracht is om te onderzoeken waarom ouders minder betrokken raken bij Stichting Antar en hoe dit opgelost kan worden. Het doel is om ervoor te zorgen dat ouders meer informatie krijgen over de ontwikkeling van hun kind en meer communicatie hebben met begeleiders. Daarnaast moet er een oplossing komen voor taal- en afkomstbarrières bij ouderbetrokkenheid.

 

Inger Visser, een van de oprichters van Stichting Antar, zal onze opdrachtgever zijn. Ze heeft logopedie gestudeerd en heeft twaalf jaar als logopedist gewerkt voordat ze stichting Antar heeft opgericht.

 

Voor dit project werken Aya, Kaoutar en ik samen. Onze samenwerking verliep soepel dankzij onze open communicatie en zorgvuldige planning. We hebben al eerder samengewerkt en kennen elkaars sterke en zwakke punten. We hebben ons project tijdig afgerond en waren allemaal tevreden met het resultaat.

 

In het begin verliep de samenwerking met de opdrachtgever stroef vanwege onze drukke planning, maar na het uitwisselen van telefoonnummers en betere communicatie verliep de samenwerking soepeler.

 

Onze bijdrage aan het project omvatte het uitvoeren van een vooronderzoek, het brainstormen van ideeën, het schrijven van een draaiboek en het samenstellen van een video door middel van korte interviews. Dankzij onze zorgvuldige planning van taken konden we efficiënt samenwerken en het project succesvol afronden.

 

Om onze video samen te stellen hebben we veel interviews gehouden met de organisatoren van Antar, de kinderen die deelnemen aan de activiteiten van Antar en ook de ouders van deze kinderen. We hebben niet al het beeldmateriaal gebruikt dat we hebben verzameld, maar hebben zorgvuldig delen uitgekozen die we belangrijk vonden en die we zeker wilden opnemen in de video. Op deze manier zijn we tot het uiteindelijke resultaat gekomen:

 

https://youtu.be/crqJ5rExyoA

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb